ElevPre$ens

Världen bästa elevvårdssystem är från och med 13/6 2014 inte längre tillgängligt för IT-Gymnasiet i Sverige.
Pre$ens har bytt namn och tar nu sikte mot en kommersialisering.
Tack och hej Leverpastej!